Aktuality

Výzva k povinnému zavedení systému „alkohol-lock“ pro dodávky, kamiony a autobusy

EU by měla požadovat, aby byly ve všech nových dodávkách, kamionech a autobusech instalovány tzv. „alkohol-lock“

Systémy a aby byly dodatečně implementovány do vozidel řízených osobami, které opakovaně řídily pod vlivem alkoholu. To jsou dvě z hlavních doporučení Evropské rady pro bezpečnost dopravy (ETSC), autory nové zprávy, která se zabývá tím, jak snížit každoročně 5 000 úmrtí způsobených řízením pod vlivem alkoholu v Evropské unii. Ve Francii se domnívají, že všechny osoby, které opakovaně řídily pod vlivem alkoholu, si budou muset do vozidel instalovat zařízení k zablokování nastartování vozidla v případě zjištění (překročení povolené hranice) alkoholu v dechu. Všechny autokary (autobusy pro meziměstskou a dálkovou přepravu osob) mají již taková zařízení ve Francii instalované. Pokračování článku

zdroj: Besip

Alkoholové zámky pro dodávky, kamiony a autobusy v celé EU

Tisková zpráva Evropské rady bezpečnosti dopravy (ETSC)

Výzva k zavedení „alkoholových zámků“ pro dodávky, kamiony a autobusy v celé EU a implementaci těchto zařízení v rámci existujících rehabilitačních programech.

Mezi požadavky a doporučení Evropské rady pro bezpečnost dopravy (ETSC) nyní spadá například nulová tolerance alkoholu a instalování tzv. alkoholových zámků (alco-lock) pro specifické části řidičské populace (recidivisti, profesionálové). Toto a další doporučení lze najít v nejnovější zprávě ETSC zaměřené na problematiku řízení pod vlivem alkoholu. Jako první nutný krok je nutné upravit národní legislativu, aby umožňovala rehabilitační programy a instalaci alkoholových zámků do vozidel.

V září loňského roku zahájilo Rakousko národní rehabilitační program pro výše uvedené osoby, kterým je umožněno zkrácení zákazu řízení v případě instalace alkoholového zámku do vozidel. Belgie, Dánsko, Finsko, Nizozemí, Polsko a Švédsko zavedly podobné programy jako většina států v USA. ETSC uvádí, že rehabilitační programy v kombinaci s alkoholovým zámkem se ukázaly jako jedno z nejúčinnějších opatření pro boj s řízením pod vlivem alkoholu a měly by být rozšířeny v celé Evropské unii. Pokračování článku

zdroj: CDV, v.v.i.

Vliv alkoholu na bezpečnost silničního provozu

Česká republika má jako jedna z mála zemí zaveden režim nulové tolerance k alkoholu v dopravě. Kromě nás má nulovou hranici u všech skupin řidičů také Maďarsko, Rumunsko, Estonsko, Srbsko, Rusko, Ukrajina a Slovensko. Několik dalších zemí, kupříkladu Německo, Chorvatsko, Řecko,zavedlo stejné opatření, ale pouze u nových nebo profesionálních řidičů.

Dle naší právní úpravy řidič nesmí požít alkoholický nápoj během jízdy ani řídit vozidlo na pozemních komunikacích, případně jet na zvířeti, v takové době po požití alkoholu, kdy by mohl ještě být podjeho vlivem. Pokračování článku

zdroj: CDV, v.v.i.

Alkoholový zámek

U nás jsou alkoholové zámky zatím nejvíce využívány u nákladních vozidel, ale v Evropě jsou již celkem běžné. Využívají je především ve skandinávských zemích například jako „výchovný“ prostředek u řidičů, kteří mají problémy s alkoholem za volantem.

Alkoholový zámek je nástroj, jehož účelem je pomáhat řidiči přijímat střízlivá rozhodnutí. Tři největší výzvy související se zvýšením bezpečnosti silničního provozu jsou – překračování rychlosti, nedostatečné používání bezpečnostních pásů a právě řízení pod vlivem alkoholu. Cílem alkoholových zámků je tedy především pomoci při snižování počtu dopravních nehod způsobených řidiči, kteří za volant usedají pod vlivem alkoholu. Pokračování článku

zdroj: BESIP