Reference

Naše zařízení bylo instalováno v Dopravním podniku Ostrava, kde v rámci povolení drážního úřadu najezdilo více než 15 000 km v tramvaji typu ČKD –T3R.EV a v autobuse Solaris Urbino 10 najezdilo více než 25 000 km. Zkušební provoz prokázal spolehlivou funkci zařízení v obou dvou případech.

Po skončení zkušebního provozu je v Dopravním podniku Ostrava zařízení nainstalováno do řady dalších tramvají typu Vario LFR.E.

Další provozní zkušenosti máme i z osobních a dodávkových vozidel a také z traktorů.