O společnosti

Společnost Safelock vznikla v květnu v roce 2017.

Primární činností je služba, která zabezpečuje, aby řidiči vozidel neřídili podnapilí. K tomu to účelu instalujeme do vozidel zařízení, které znemožní nastartování vozidla, pokud není provedena dechová zkouška. V případě dechové zkoušky s negativním výsledkem dojde k odblokování startéru a vozidlo je možno nastartovat. Pokud je ovšem zkouška pozitivní nelze vozidlo nastartovat a je tak znemožněno podnapilé osobě řídit vozidlo.

 

Tato služba je určena všem, kdo potřebuje mít jistotu, že vozidlo neřídí podnapilí řidič. Převážně je tedy služba určena pro dopravní podniky, města, obce, technické služby, firmy, které zajišťují přepravu osob nebo mají velký vozový park a není jim lhostejné zda zaměstnanci řídí jejich vozidla pod vlivem alkoholu. Službu nabízíme jako komplexní řešení. Dodáme přístroj, odborně nainstalujeme, proškolíme, provádíme pravidelné kalibrace a servis, poskytujeme technickou a servisní podporu.

 

Naše sekundární činnost je instalace systému pro monitorování vozidel. Spolupracujeme s českým významným dodavatelem Jablotron, který má profesionální řešení pro každého.